top of page

Open Finance: De Nieuwe EU-regelgeving voor Datadelen in de Pensioensector

Introductie:

De Europese Unie heeft een belangrijke stap gezet met de introductie van de Financial Data Access Regulation (FDAR), een revolutionaire wetgeving die het datadelen binnen de financiële sector en dus ook pensioensector transformeert. In dit artikel gaan we dieper in op de FDAR-regelgeving en de impact ervan op de pensioensector. We verkennen ook hoe Hyfen, op basis van expertise op het gebied van datadelen en het PensionLink-platform, een essentiële partner kan zijn bij het implementeren van deze nieuwe wetgeving en het benutten van de kansen die deze biedt voor nieuwe dienstverlening en ondersteuning van deelnemers.


Financial Data Access Regulation (FDAR): Een Nieuwe Era van Datadelen

De Financial Data Access Regulation (FDAR) is een wettelijk kader dat pensioenfondsen en verzekeraars verplicht om derden toegang te geven tot pensioendata. Het doel van deze regelgeving is het bevorderen van transparantie, concurrentie en innovatie binnen de pensioensector. Het opent de deuren voor gevestigde spelers en innovatieve fintech-bedrijven om waardevolle inzichten te verkrijgen en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen op basis van beschikbare data.


Impact op Pensioenfondsen: Voor pensioenfondsen betekent de Financial Data Access Regulation (FDAR) een fundamentele verandering in de manier waarop zij hun data beheren en delen. Ze worden nu wettelijk verplicht om pensioendata beschikbaar te stellen aan derden, zoals verzekeraars en technologische partners. Dit vereist een herziening van interne datamanagementprocessen, implementatie van robuuste beveiligingsmaatregelen en waarborgen voor de privacy van deelnemers. Bestaande spelers zoals Mijnpensioenoverzicht.nl zullen een belangrijke rol gaan spelen bij het organiseren van het datadelen. De kansen liggen echter bij de toepassingen voor deelnemers die mogelijk worden op basis van deze data.


Hyfen: Een Betrouwbare Partner voor implementatie van FDAR

Hyfen, met zijn expertise op het gebied van datadelen via het PensionLink-platform en de Mijnwaardeoverdracht.nl oplossing staat klaar om pensioenfondsen te ondersteunen bij het verkennen en implementeren van nieuwe mogelijkheden op basis van de Financial Data Access Regulation (FDAR). Het PensionLink-platform biedt een veilige en geavanceerde infrastructuur voor het delen van pensioendata met derden, waarbij gegevensbeveiliging en privacybescherming centraal staan. Tevens voldoet de Hyfen infrastructuur al aan belangrijke eisen aan compliance zoals bijvoorbeeld de DORA-richtlijn en is Hyfen in het bezit van ISAE 3402 en SOC 2 type II certificering voor haar diensten. Dankzij uitgebreide ervaring in de pensioensector begrijpt Hyfen de complexe datadelingsvereisten en kan het pensioenfondsen begeleiden bij het vinden van geschikte partners en implementeren van nieuwe oplossingen.


Hidde Terpoorten, CEO van Hyfen "We zijn erg enthousisat over de mogelijkheden die de Financial Data Access Regulation (FDAR) biedt voor de pensioensector. Bij Hyfen weten we wat er komt kijken bij het opzetten, implementeren en gebruiksvriendelijk toegankelijk maken van pensioendata met meerdere partijen. Met ons PensionLink-platform en uitgebreide expertise in datadelen verwachten we samen met andere partijen in de pensioensector de komende jaren innovatie te stimuleren, transparantie te verbeteren en betere resultaten te behalen voor deelnemers."


Kansen voor Innovatie en Samenwerking

De Financial Data Access Regulation (FDAR) biedt pensioenfondsen een unieke kans om samen te werken met derde partijen en te profiteren van innovatie en nieuwe inzichten. Door pensioendata te delen, kunnen fondsen geavanceerde analyses en gepersonaliseerde diensten ontwikkelen om deelnemers beter van dienst te zijn. Hyfen staat klaar om pensioenfondsen te ondersteunen bij het verkennen van deze mogelijkheden, het identificeren van waardevolle partnerschappen en het stimuleren van innovatie in de sector.


Conclusie

De Financial Data Access Regulation (FDAR) markeert een nieuw tijdperk van datadelen in de pensioensector. Door samenwerking en innovatie kunnen pensioenfondsen profiteren van de voordelen van datadelen en de sector verder moderniseren en verbeteren. Hyfen heeft met het bouwen van het PensionLink platform, Mijnwaardeoverdracht.nl en ADV dienstverlening veel ervaring op dit gebied en ziet legio kansen om deelnemers nog beter te gaan helpen bij het verkrijgen van inzicht, overzicht en eigenaarschap over hun financiële fitheid.

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page