top of page

Met het gehele pensioenecosysteem impact maken voor deelnemers

Gezamenlijk helpen we deelnemers aan een gezonde financiële toekomst in een turbulente tijd.

Onze marktvisie

Hyfen gelooft dat de toekomst van pensioenbeleving draait om geïntegreerde dienstverlening die ‘drempelloos’ aanvoelt voor deelnemers. Dit betekent dat interactie met pensioenaanbieders altijd uitgaat van actuele informatie uit verschillende bronnen die gepersonaliseerd wordt aangeboden in de voorkeursstijl en -kanaal van de deelnemer. Ook het koppelen van activatie, informatie, inzicht en handelingsperspectief over dienstverleners heen zal door de deelnemers verwacht worden.

Deze toekomstmuziek wordt gedirigeerd door Europese regelgeving op het vlak van digitale innovatie en (open) data die in komende jaren wordt ingevoerd en ook voor de pensioenmarkt geldt. Daarnaast gaat ontwikkeling van digitale technologie in zo’n hoog tempo dat het voor pensioenpartijen, waar robuustheid en zorgvuldigheid voorop staat, een enorme uitgave om te schakelen tussen de interne en externe snelheden.

Wij geloven dat we met Hyfen, door ons proven PensionLink platform en uitgebreide ervaring op het gebied van technologie en compliance, een belangrijke rol kunnen spelen in de implementatie van zowel de nieuwe EU-regelgeving als nieuwe technologie. Er liggen ontzettend veel kansen op het gebied van het integreren van databronnen, ontwikkelen van nieuwe pensioenservices en het inzetten van nieuwe technologie zoals AI om pensioen eenvoudiger en efficiënter te maken. Samenwerking met het pensioenecosysteem draagt bij aan een gezonde business case en betere deelnemerbeleving.

Pensioen

Over Pensioen

Wet Toekomst Pensioenen

Het is uitdagend om in periode van invaren naar het nieuwe pensioenstelsel deelnemers goed te begeleiden, kwalitatief goede dienstverlening te bieden en bovenal passend te communiceren over de wijzigingen. Deelnemers kijken tegelijkertijd met een andere bril naar pensioen en stellen steeds verdergaande eisen op het gebied van gebruikerservaring en begeleiding. De huidige situatie vraagt het maximale van pensioenuitvoerders om de dienstverlening futureproof te maken en tegelijkertijd te innoveren.

Keuzebegeleiding

In het nieuwe pensioenstelsel wordt het aanbieden van de juiste keuzebegeleiding belangrijker dan ooit. Deelnemers krijgen meer vrijheid en keuze maar lopen ook een groter risico. Als pensioenuitvoerder wil je deelnemers helpen met het maken van weloverwogen keuzes die aansluiten bij hun persoonlijke situatie en wensen. Om de keuzebegeleiding in de praktijk toe te passen is het belangrijk om een goed beeld te hebben van deelnemers. Maak gebruik van passende combinatie van online tooling en persoonlijke begeleiding om echt het verschil te maken voor deelnemers.

Het pensioenecosysteem

In de praktijk zijn veel partijen betrokken bij het faciliteren van pensioen aan de deelnemer. Van de uitvoerder tot uitvoeringsorganisaties, verzekeraars, banken, toezichthouders en organisaties als de Pensioenfederatie. Wanneer al deze partijen integraal samenwerken kan het verschil gemaakt worden voor deelnemers. Met het Afsprakenstelsel is een eerste stap gezet door vooraanstaande namen in de pensioensector om gezamenlijk pensioendata te delen. Door het delen van pensioendata kunnen deelnemers beter geïnformeerd, begeleid en geactiveerd worden bij het maken van keuzes die passen bij hun persoonlijke situatie en wensen.

De deelnemer centraal

In het nieuwe pensioenstelsel draait het meer dan ooit om de deelnemer. Er zijn meer mogelijkheden op het gebied van keuzevrijheid en maatwerk. Om hier passend invulling aan te geven is het van groot belang om deelnemers te activeren, informeren en te betrekken bij het pensioen. Dit vraagt een proactieve, klantgerichte en innovatieve houding van de pensioenuitvoerder. Onderscheid je als pensioenuitvoerder en biedt deelnemers een geweldige pensioenervaring door de dienstverlening echt op maat aan te bieden.

Schaalvoordelen door samenwerking

De complexiteit van uitvoering en benodigde communicatie met deelnemers neemt in het nieuwe pensioenstelsel toe voor pensioenuitvoerders. Tegelijkertijd is er veel focus op de kosten per deelnemer en wil je als uitvoerder het maximale aan je deelnemers bieden. Werk samen met de gehele sector om middels schaalvoordeel een efficiëntere pensioenuitvoering, een betere pensioenervaring en kostenbesparing te realiseren. Maak gebruik van gedeelde platformen en besteed niet-kritieke processen uit aan gespecialiseerde partners.

PensionLink platform as centrale pensioenschakel

Tijdens en na het invaren een geweldige pensioenservice bieden met het PensionLink platform van Hyfen. Door de vergaande integraties met alle pensioenpartners is het mogelijk om eenvoudig en veilig realtime data te gebruiken in al je diensten en klantreizen. Geef deelnemers een totaalbeeld van hun financiële situatie, en ondersteun ze bij belangrijke life-events. Je kunt ook makkelijk nieuwe functionaliteiten, klantreizen en diensten toevoegen aan je online portaal. PensionLink zorgt ervoor dat je altijd voldoet aan de strengste eisen op het gebied van security, privacy en compliance.

Hoe kunnen we jou helpen?

bottom of page