top of page

Klantreizen

Geen zorgen meer over het ontwikkelen van integraties, lange implementatietijden of langdurige compliance processen bij klantreizen.

Benut de voordelen van het PensionLink Platform en maak gebruik van gezamenlijk met de sector ontwikkelde en gevalideerde klantreizen, die volledig te personaliseren zijn voor een onderscheidende klantervaring.

Plug & Play

De klantreizen op het PensionLink platform hebben een korte Time-To-Market en zijn volledig te integreren in de eigen systemen en portals.

Gepersonaliseerd

Bied unieke klantreizen aan in de eigen huisstijl en identiteit met de voordelen van standaard integraties en gevalideerde processen.

Compliant by design

Voldoe automatisch aan huidige en toekomstige regel- en wetgeving op zowel Nationaal als Europees niveau.

Vergaande personalisatie om te voldoen aan de richtlijn keuzebegeleiding

Belangrijke uitgangspunten bij het ontwikkelen van klantreizen is dat deze altijd voor de deelnemer relevante informatie tonen en in de keuzearchitectuur dynamisch de juiste informatie tonen. Hierdoor krijgt de deelnemer een gepersonaliseerde ervaring en geven de klantreizen tevens invulling aan de richtlijn keuzebegeleiding.

Onze klantreizen zijn ontworpen om de deelnemer te helpen om zo efficiënt mogelijk informatie te vinden, klanttevredenheid te verhogen en de belasting van het klantcontactcenter te verlagen. In onze klantreizen staat de persoonlijke situatie van de deelnemer centraal. Deelnemers zien concrete en actuele data die toegespitst is op hun situatie.

Persoonlijke Situatie
Activatie
Coaching
Handelingsperspectief
Keuzebegeleiding
Platform

Bij Hyfen geloven we dat een goede klantreis begint met het activeren van de deelnemer. We willen de deelnemer enthousiasmeren om zich te verdiepen in zijn of haar financiële situatie, keuzemoment en, of toekomst. Dit realiseren we door deelnemers op een persoonlijke en relevante manier aan te spreken.

De communicatie is op maat, via het voorkeurskanaal van de deelnemer (mail, website of zelfs WhatsApp) en in begrijpelijke en herkenbare taal (eventueel ook meertalig). Klantreizen zijn digital first, niet digital only. Het moet op elk moment mogelijk zijn voor deelnemers om contact te hebben met een medewerker van een fonds voor ondersteuning.

Op maat

We toetsen waar mogelijk de financiële fitheid van de deelnemer. We meten in hoeverre de deelnemer op de hoogte is van zijn of haar situatie, in staat is zelfstandig zijn of haar financiële situatie te begrijpen en te overzien wat de gevolgen van de keuzes zijn. Op basis van de feedback wordt de klantreis verder gepersonaliseerd door de keuzearchitectuur en begeleiding aan te passen aan de persoonlijke situatie en fitheid van de deelnemer. Voor de juiste impact wordt informatie tevens gelaagd aangeboden.

Financiele fitheid

Deelnemers krijgen handelingsperspectief binnen de klantreis. We laten zien wat de deelnemer kan doen en welke keuzes er zijn. Waar mogelijk wordt inzichtelijk gemaakt wat de consequenties van de keuzemogelijkheden op persoonlijk niveau zijn. 

We bieden tevens ondersteuning voor het maken van keuzes, middels toelichting, contact of chatbots. Optioneel kan er een coach ingezet worden die de deelnemer actief ondersteunt bij de te maken keuzes.

We zorgen ervoor dat de deelnemer ook daadwerkelijk actie kan ondernemen. De deelnemer wordt niet alleen geïnformeerd of tot nadenken gezet, maar kan ook direct actie ondernemen. De benodigde achterliggende administratieve processen bij pensioenfondsen worden daarna gestart en afgerond.

Dit maken we mogelijk met het PensionLink Platform: activeren, persoonlijk informeren, keuzebegeleiding en directe digitale verwerking in administratiesystemen. Hyfen helpt je om onderscheidende klantreizen te realiseren.

Hoe kunnen we jou helpen?

bottom of page