top of page

Way of Working

Compliance vanaf dag 1 onderdeel van het ontwikkeltraject

Om te kunnen voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van Security, Privacy en Compliance heeft Hyfen een onderscheidende werkwijze opgesteld.

Tech, Compliance & Business

We maken bij Hyfen het verschil voor onze klanten door de inzet van onze 3 expertisegebieden: Tech, Compliance en Business. In de praktijk ervaren onze klanten de voordelen hiervan doordat we zelf pro-actief domeinkennis inbrengen van de pensioen- en financiële sector. We hebben veel ervaring met het schakelen met de toezichthouders van de AFM en DNB en zetten deze kennis graag in om samenwerkingen met onze klanten succesvol te maken. Verder voldoen onze oplossingen vanaf dag 1 van het ontwikkelproces aan de hoogste eisen op het gebied van Compliance, Security en Privacy. De Business en Compliance kennis combineren we met diepgaande technische kennis op zowel Front-end, Back-end als Cloud gebied.

Benieuwd hoe een samenwerking uitziet en hoe onze teams met jouw samenwerken?

Business, Compliance en Tech

Design fase

Als eerste stap in de design fase focussen we ons op het realiseren van een haalbaar en compliant ontwerp. We organiseren gezamenlijk met onze klanten en belanghebbenden ideation & requirements workshops. In de workshops ligt de focus niet alleen op het vaststellen van de doelgroep, waardepropositie, business model en het definiëren van de technische specificaties. We brengen ook direct de de vereiste wet- en regelgeving in kaart. Belangrijke uitgangspunten voor het vervolg zijn:

Compliance by design​

Security by design

Privacy by design

Design fase

Bij Hyfen geloven we erin dat door deze onderdelen vanaf dag 1 in het proces toe te passen je gemakkelijk kan voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving, zoals GDPR, DORA en Assurance Frameworks als SOC 2. Voor het ontwikkelen van software maken we gebruik van bewezen software architecture frameworks om oplossingen schaalbaar, modulair en robuust te maken. We integreren de Hyfen Compliance Wrapper in onze oplossingen om te voorzien in een set van tools en services die helpen om compliant te zijn en blijven, zoals identity management, data encryptie, logging, auditing en rapportage. Als belangrijke deliverable voor de design fase kan je van ons een blueprint verwachten waarin alle technische, operationele en compliance aspecten van de oplossing worden vastgelegd.

Build & Run fase

Na het afstemmen van de blueprint gaan we aan de slag met het ontwikkelen van de oplossing, vaak als een Minimum Viable Product (MVP). We werken volgens de agile methode, waarbij we als 1 team samenwerken en in korte sprints functionaliteit opleveren en voortdurend feedback verzamelen en verwerken. We zorgen tijdens de ontwikkelfase al voor een gedegen documentatie van de oplossing, zodat je altijd inzicht hebt in de functionaliteiten, de code en de configuratie. Hyfen ontwikkelt software volgens het ‘Responsible Software’ gedachtegoed om een positieve impact op de samenleving te maken.

 

Onze oplossingen maken direct gebruik van het Hyfen Compliant Cloud platform. Je krijgt in een vroege fase toegang tot een acceptatieomgeving om actief de oplossing mee te testen. Wanneer we overgaan tot de productiefase hanteren we een strikt release management proces. Er worden uitvoerige testen uitgevoerd op zowel functioneel- als securitygebied voordat we applicaties naar de productieomgeving overzetten. Dit doen we ook bij elke update. We voeren verder regelmatig vulnerability management en pentesting uit om de beveiliging van onze oplossingen te waarborgen en eventuele kwetsbaarheden op te sporen en te verhelpen.

Als onderdeel van de samenwerking stemmen we altijd een Service Level Agreement (SLA) af. Afhankelijk van de vereisten, behoeften en impact maken we onderling afspraken om je te garanderen dat je oplossing beschikbaar, betrouwbaar en performant is. Geen zorgen over de continuïteit van je bedrijfsvoering.

Build en Run fase

Hoe kunnen we jou helpen?

bottom of page