top of page

Mijnwaardeoverdracht.nl wordt vernieuwdVersie 2.0 van Mijnwaardeoverdracht.nl in aantocht


Mijnwaardeoverdracht.nl 2.0 komt eraan. We hebben geluisterd naar ervaringen van klanten en deelnemers en grote verbeteringen doorgevoerd. In dit blog vertellen we alles over hoe we bij Hyfen waardeoverdrachten nog makkelijker maken.Een pensioenwaardeoverdracht is ingewikkeld, duurt lang, en zorgt voor veel administratieve handelingen. De oplossing: Mijnwaardeoverdracht.nl, een platform waarop je als pensioenuitvoerder, verzekeraar of PPI kunt aansluiten. Op dit platform maken we waardeoverdrachten eenvoudiger dan ooit, doordat pensioenpotten in een paar klikken kunnen worden overgedragen van de ene pensioenuitvoerder naar de andere.Op Mijnwaardeoverdracht.nl hebben deelnemers eenvoudig en veilig alle relevante informatie tot hun beschikking. Daarnaast kunnen ze hun waardeoverdracht volledig digitaal vergelijken en online regelen.Voor jou als pensioenuitvoerder scheelt dit een hoop contactmomenten. Ook is de administratie van waardeoverdrachten een stuk eenvoudiger en efficiënter – vooral als het gaat om grote groepen deelnemers die die kiezen voor een waardeoverdracht. Nu de beleidsdekkingsgraad van alle grote pensioenfondsen weer voldoende is voor waardeoverdrachten worden in 2022 een groot aantal waardeoverdrachten verwacht. Mijnwaardeoverdracht.nl is de perfecte oplossing om deze eenvoudig, klantvriendelijk en efficiënt te verwerken.

Zo werkt Mijnwaardeoverdracht.nl

Weten hoe Mijnwaardeoverdracht.nl precies in elkaar steekt? We leggen kort uit hoe het platform werkt en wat er binnenkort gaat veranderen.

Het proces van waardeoverdracht bestaat uit een aantal stappen. Die vormen het uitgangspunt voor ons platform:

 1. Het systeem identificeert middels DigiD de deelnemer die inlogt en herkent zijn of haar vraag.

 2. De overdragende pensioenuitvoerder laat weten hoeveel pensioen de deelnemer heeft opgebouwd.

 3. De ontvangende pensioenuitvoerder zet die informatie om in een offerte.

 4. De deelnemer krijgt de offerte, vergelijkt de pensioenen en accepteert deze wel of niet.

 5. Is de offerte geaccepteerd? Dan maakt de overdragende pensioenuitvoerder de pensioenwaarde over naar de ontvangende pensioenuitvoerder.

Mijnwaardeoverdracht.nl ondersteunt al deze stappen en verzorgt het veilig en efficiënt uitwisselen van informatie tussen pensioenuitvoerders en deelnemer.

Nieuw: Volledig STP of volgens huidig proces


Op dit moment kun je alleen aansluiten op het platform als je alle stappen geautomatiseerd kunt afhandelen. Vanaf begin 2022 kun je er ook voor kiezen om stappen volgens je huidige proces af te handelen – ook als da t nog (deels) handmatig is. Je profiteert dan niet van het gemak van volledige integratie, maar kunt wel veel sneller aansluiten. De deelnemer kan de waardeoverdracht alsnog volledig digitaal afhandelen. Als je wilt, kun je vervolgens stap voor stap het proces alsnog automatiseren.


De voordelen van onze nieuwe waardeoverdracht oplossing

Begin 2022 voeren we alle verbeteringen door. Hier geven we vast een voorproefje van de grootste vernieuwingen en noemen we de voordelen die Mijnwaardeoverdracht.nl nu al biedt.


Direct aansluiten voor pensioenuitvoerders, verzekeraars en PPI's

Het grote voordeel van de nieuwe werkwijze is dat iedere pensioenuitvoerder direct kan aansluiten, zonder direct te moeten kiezen voor volledige integratie. Zo kun je je huidige werkwijze vasthouden en informeer je deelnemers direct via Mijnwaardeoverdracht.nl. Je communiceert ook met de wederpartij via het platform. Hierdoor kunnen ook in het huidige proces besparingen gerealiseerd worden.Er is altijd sprake van een uitgaande en een inkomende waardeoverdracht. Doordat je beide kanten via het platform laat verlopen, is het proces voor beide partijen eenvoudiger, goedkoper, sneller en veiliger.


Gebruiksvriendelijke klantreis

We hebben ook verbeteringen doorgevoerd voor deelnemers. Het traject wordt nog eenvoudiger dan het nu is – de website is intuïtiever en het is duidelijk waar je je bevindt in het proces. Deelnemers zien beter wat ze zelf nog moeten doen of wat de pensioenuitvoerders op dit moment moeten regelen. Meer waardeoverdrachten kunnen worden behandeld door het platform met de nieuwe werkwijze.Daarnaast hebben we gewerkt aan de algehele informatievoorziening. Deelnemers worden niet meer overladen met informatie, maar krijgen helder te weten wat er moet gebeuren. Willen ze meer weten? Dan kunnen ze eenvoudig doorklikken.


ISAE 3402 type 2 beschikbaar

Het platform is ISAE 3402 type 2-gecertificeerd en voldoet aan alle relevante uitbesteding- en cloudrichtlijnen. Dit is heel belangrijk om te weten, want je besteedt niet zomaar een belangrijk deel van de dienstverlening aan ons uit. Het gaat bij pensioenprocessen vaak om veel geld en privacygevoelige informatie.Door deze certificering tonen we aan dat je ons platform kunt gebruiken als onderdeel van een beheerste en integere uitvoering. De onafhankelijke auditszijn het bewijs dat we processen veilig en volgens de regels uitvoeren.


Klaar voor het nieuwe pensioenstelsel

Bij Hyfen bereiden we ons graag voor op de toekomst. Daarom hebben we Mijnwaardeoverdracht.nl alvast klaargemaakt voor collectieve waardeoverdrachten. Hiermee zorgen we voor een zachte landing bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. We houden de ontwikkelingen continu in de gaten en implementeren alvast functies die pas in de toekomst nodig zijn.Dat betekent dat de website en de klantreis nu al geschikt zijn om aan een collectieve waardeoverdracht mee te doen. Ook de klantreis ‘invaren’ richting het nieuwe pensioencontract hebben we al in kaart gebracht. Concreet houdt dit in dat we straks ieder onderdeel van de klantreis eenvoudig aan of uit kunnen zetten. Functionaliteiten kunnen wel of niet worden getoond. Bijvoorbeeld de vergelijking van iemands ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen of wezenpensioen. Zo ben je veel flexibeler in het opbouwen van de klantreis. Ook als het gaat om grote groepen deelnemers die in één keer worden overgezet.Bij Hyfen zijn we continu bezig met het door ontwikkelen van functies voor het nieuwe pensioenstelsel. We hebben hierover doorlopend contact met het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, de AFM en adviseurs.


Voordelen Mijnwaardeoverdracht.nl 2.0

Vanaf begin 2022 is Mijnwaardeoverdracht.nl geheel vernieuwd, zowel voor als achter de schermen. We zetten de voordelen van dit platform nog eens kort op een rijtje:

 • Direct aansluiten voor pensioenuitvoerders

 • Ondersteuning voor alle waardeoverdrachten, ook met partijen die niet zijn aangesloten

 • Keuze per processtap tussen handmatige of geautomatiseerde aansluiting

 • Gebruiksvriendelijke klantreis

 • ISAE 3402 type 2-assurance

 • Klaar voor het nieuwe pensioenstelsel

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jou als pensioenuitvoerder, verzekeraar of PPI? Neem contact met ons op! Dan kunnen we nieuwe functies uitgebreid met je bespreken. We kijken samen naar hoe wij jou het beste kunnen helpen.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page