top of page

Mijnwaardeoverdracht.nl 2.0 is live!
Versie 2.0 van Mijnwaardeoverdracht.nl gelanceerd


Mijnwaardeoverdracht.nl 2.0 is live! We hebben geluisterd naar ervaringen van klanten en deelnemers en grote verbeteringen doorgevoerd. In dit blog vertellen we alles over hoe we bij Hyfen waardeoverdrachten nog makkelijker maken.Het proces van pensioenwaardeoverdracht is ingewikkeld, duurt lang, en zorgt voor veel administratieve handelingen. De oplossing: Mijnwaardeoverdracht.nl, een platform waarop je als pensioenuitvoerder kunt aansluiten. Op dit platform maken we waardeoverdrachten eenvoudiger dan ooit, doordat pensioenpotten in een paar klikken kunnen worden overgedragen van de ene pensioenuitvoerder naar de andere.


Op Mijnwaardeoverdracht.nl hebben deelnemers eenvoudig en veilig alle relevante informatie tot hun beschikking. Daarnaast kunnen ze hun pensioenregelingen volledig digitaal vergelijken en de waardeoverdracht direct online regelen.


Voor jou als pensioenuitvoerder scheelt dit een hoop contactmomenten. Ook is de administratie van waardeoverdrachten een stuk eenvoudiger doordat alle informatie direct beschikbaar is. Mijnwaardeoverdracht.nl is nu ook eenvoudig aan te sluiten voor partijen met minder change-capaciteit.

Zo werkt Mijnwaardeoverdracht.nl

Weten hoe Mijnwaardeoverdracht.nl precies in elkaar steekt? We leggen kort uit hoe het platform werkt en wat er nieuw is in versie 2.0.


Het proces van waardeoverdracht bestaat uit een aantal stappen. Die vormen het uitgangspunt voor ons platform:

 1.  Het systeem identificeert middels DigiD de deelnemer die inlogt en herkent zijn of haar vraag.

 2. De overdragende pensioenuitvoerder laat weten hoeveel pensioen de deelnemer heeft opgebouwd.

 3. De ontvangende pensioenuitvoerder zet die informatie om in een offerte.

 4. De deelnemer krijgt de offerte, vergelijkt de pensioenen en accepteert deze wel of niet.

 5. Is de offerte geaccepteerd? Dan maakt de overdragende pensioenuitvoerder de pensioenwaarde over naar de ontvangende pensioenuitvoerder.

Mijnwaardeoverdracht.nl ondersteunt al deze stappen en verzorgt het veilig en efficiënt uitwisselen van informatie tussen pensioenuitvoerders en deelnemer.

Nieuw: Volledig STP of hybride aansluiten

Pensioenuitvoerders kunnen nu ook gebruik maken van een hybride aansluiting. Je profiteert dan niet van het gemak van volledige integratie, maar kunt wel veel sneller aansluiten. De deelnemer kan de waardeoverdracht alsnog volledig digitaal afhandelen. Als je wilt, kun je vervolgens stap voor stap het proces alsnog automatiseren. Op deze manier komen we tegemoet aan de wens van klanten om het platform gefaseerd in gebruik te nemen. Partijen kunnen zo zonder een groot beroep te doen op schaarse change-capaciteit aansluiten.


Direct aansluiten voor pensioenuitvoerders, verzekeraars en PPI's

Het grote voordeel van de nieuwe werkwijze is dat iedere pensioenuitvoerder direct kan aansluiten, zonder direct te moeten kiezen voor volledige integratie. Zo kun je je huidige werkwijze vasthouden en informeer je deelnemers direct via Mijnwaardeoverdracht.nl. Je communiceert ook met de wederpartij via het platform.


Er is altijd sprake van een uitgaande en een inkomende waardeoverdracht. Doordat je beide kanten via het platform laat verlopen, is het proces voor beide partijen eenvoudiger, goedkoper, sneller en veiliger.


Een oplossing voor álle waardeoverdrachten

Met deze versie is het mogelijk om álle inkomende en uitgaande waardeoverdrachten via het platform te verwerken. Dit betekent dat Mijnwaardeoverdracht.nl een totaaloplossing is voor het waardeoverdrachtproces. Hierdoor hoef je niet meerdere processen in de lucht te houden. Richting deelnemers kan één duidelijke en moderne klantreis worden aangeboden.


Individuele keuzebegeleiding bij waardeoverdrachtenWe hebben ook verbeteringen doorgevoerd voor deelnemers. Het traject wordt nog eenvoudiger dan het nu is – de website is intuïtiever en het is duidelijk waar je je bevindt in het proces. Deelnemers zien beter wat ze zelf nog moeten doen of wat de pensioenuitvoerders op dit moment moeten regelen.


Daarnaast hebben we gewerkt aan de algehele informatievoorziening. Deelnemers worden niet meer overladen met informatie, maar krijgen helder te weten wat er moet gebeuren. Willen ze meer weten? Dan kunnen ze eenvoudig doorklikken.


Nieuwe pensioencontract

Ook is de klantreis klaar voor de toekomst. Door te werken met losse elementen in de klantreis kunnen deze eenvoudig worden aangepast. Dit maakt het eenvoudiger om wijzigingen door te voeren voor bijvoorbeeld het nieuwe pensioencontract of nieuwe toezichtsregels. Ook is goed gekeken naar de nieuwe richtlijnen voor keuzebegeleiding. Zo geeft Mijnwaardeoverdracht.nl inzicht in de individuele consequenties van een waardeoverdracht. Zowel voor de deelnemer als voor haar of zijn partner.


ISAE 3402 type 2 beschikbaar

Het platform is ISAE 3402 type 2-gecertificeerd en voldoet aan alle relevante uitbesteding- en cloudrichtlijnen van De Nederlandse Bank. Dit is heel belangrijk om te weten, want je besteedt niet zomaar een belangrijk deel van de dienstverlening aan ons uit. Het gaat bij pensioenprocessen vaak om veel geld en privacygevoelige informatie.Door deze certificering tonen we aan dat je ons platform kunt gebruiken als onderdeel van een beheerste en integere uitvoering. De onafhankelijke audits zijn het bewijs dat we processen veilig en volgens de regels uitvoeren.


Voordelen Mijnwaardeoverdracht.nl 2.0

Met de nieuwe versie van Mijnwaardeoverdracht.nl 2.0 zijn een hoop verbeteringen beschikbaar, zowel voor als achter de schermen. We zetten de voordelen van dit platform nog eens kort op een rijtje:

 • Direct aansluiten voor pensioenuitvoerders

 • Ondersteuning voor alle waardeoverdrachten, ook met partijen die niet zijn aangesloten

 • Keuze per processtap tussen handmatige of geautomatiseerde aansluiting

 • Gebruiksvriendelijke klantreis

 • ISAE 3402 type 2-assurance

 • Klaar voor het nieuwe pensioenstelsel

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jou als pensioenuitvoerder, verzekeraar of PPI? Neem contact met ons op! Dan kunnen we nieuwe functies uitgebreid met je bespreken. We kijken samen naar hoe wij jou het beste kunnen helpen.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page