top of page

Hyfen 101

Een team van 10 APG-ers is al twee jaar bezig om een IT-platform te bouwen waarin verschillende pensioenadministraties op een eenvoudige en klantvriendelijke manier aan elkaar worden gekoppeld. In het najaar gaan ze met hun eerste product naar de markt. Een goed moment om als zelfstandig bedrijf onder de naam “Hyfen” verder te gaan, aldus kersverse directeur Hidde Terpoorten.


Interview met Hyfen’s CEO, Hidde TerpoortenJullie gaan zelfstandig verder, met APG als belangrijke aandeelhouder. Waarom viel de keuze op deze constructie?

“Bij APG, binnen de Groeifabriek hebben we de afgelopen twee jaar aan gedeelde IT-infrastructuur gewerkt om bedrijfsecosystemen te laten functioneren. Nu is het moment aangebroken dat we dit najaar het eerste concrete product: Mijnwaardeoverdracht.nl, samen met APG, PGGM, NN en Blue Sky Group naar de markt brengen. Het exploiteren en live brengen van een IT-platform voor meerdere partijen is een activiteit die niet past binnen de kernactiviteiten van APG. Daarnaast verschilt ook onze IT-techniek met die van APG. Onze IT is decentraal van karakter, om samenwerking tussen partijen mogelijk te maken. Daarbij is blockchain of distributed ledger technology een van de bouwstenen. Met dit platform kunnen we dienstverlening leveren aan meerdere uitvoerders en daarnaast nieuwe niet-pensioengerelateerde producten gaan ontwikkelen. Kortom, er zijn meerdere redenen om nu zelfstandig verder te gaan.”


“Veilig en efficiënt informatie uitwisselen tussen partijen en daarbij ook privacy niet uit het oog verliezen. Samen met het ondersteunen van partijen in de samenwerking: daarin ligt onze kernkwaliteit. “

Over wat voor soort producten heb je het dan?

Dat gaan we nu met Mijnwaardeoverdracht.nl laten zien. Ook hebben we de afgelopen jaren met andere partijen in het pensioenecosysteem laten zien we wat de kracht van samenwerking is, bijvoorbeeld in het maatwerk voor innovatieprogramma met AFM en DNB of de gezamenlijke pilot met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Maar we geloven ook dat dit gedachtegoed in de banken- en verzekeringswereld van toegevoegde waarde kan zijn. Bijvoorbeeld bij het opbouwen van een hypotheekdossier of het overdragen van schadevrije jaren.”


Wat levert dat voor toegevoegde waarde op voor de deelnemer/consument?

We geloven dat met onze benadering administratieve processen zowel voordeliger, simpeler als klantvriendelijker gemaakt kunnen worden. Zeker wanneer bij een proces of procedure meerdere (administratieve) partijen betrokken zijn, kan dit lang duren of het gevoel opleveren dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Door deze partijen samen te brengen en op een veilige en efficiënte manier informatie te laten uitwisselen waarbij de deelnemer/consument centraal staat, is daar nog veel te winnen. Een goed voorbeeld is het breder beschikbaar maken van de “attesta de vita” app die door de APG Groeifabriek is ontwikkeld voor ABP. Daar kunnen we als Hyfen echt een rol spelen door informatie die door veel afnemers wordt gebruikt simpel en veilig met elkaar uit te wisselen en zo het leven van zowel bedrijven als deelnemer een stuk makkelijker te maken.


Wat betekent deze verzelfstandiging voor de relatie met APG?

“APG blijft als aandeelhouder en klant betrokken en zal in die hoedanigheid een plek innemen in de raad van commissarissen en de klantadviesraad van Hyfen. We kunnen daardoor gebruik blijven maken van de kennis en expertise van APG, maar dan in de rol van adviseur. We krijgen van APG de ruimte om Hyfen verder te ontwikkelen en uit te bouwen. Daarnaast kunnen we ook gebruikmaken van de knowhow van onze andere meerderheidsaandeelhouder: het Belgische The Glue. The Glue heeft veel ervaring met het bouwen van platforms voor de financiële sector. Kortom een goede match met onze activiteiten.”

“Ons eerste doel is om van Mijnwaardeoverdracht.nl een succes van te maken. Dat moet straks hét loket worden voor deelnemers die de opties tot pensioen waardeoverdracht willen verkennen en uitvoeren. Daarnaast willen we nieuwe oplossingen creëren gebaseerd op hetzelfde samenwerkingsprincipe. “

Welk doelstellingen liggen er voor Hyfen?

We geloven dat door bedrijven samen te laten werken in ecosystemen, financiële ketens anders en meer in samenhang kunnen worden ingericht. Je ziet nu al diverse initiatieven tot samenwerking binnen en buiten de pensioensector die gericht zijn op het efficiënter en klantvriendelijker inrichten van processen of het verhogen van de datakwaliteit. Dat zijn allemaal trends waar we als Hyfen een rol in kunnen gaan spelen. Het aanbieden van de door de APG Groeifabriek recent ontwikkelde app voor “Attesta de Vita”, zoals hierboven beschreven, in ons opgebouwde ecosysteem is hiervan een voorbeeld. Daarnaast zijn de voorbeelden die ik net noemde uit de banken en verzekeringswereld een mogelijkheid. Maar we houden ook de ontwikkelingen rondom het nieuwe pensioencontract nauwlettend in de gaten. Dat zal gaan leiden tot nieuwe behoeftes van deelnemers en uitvoerders waarbij Hyfen een rol wil gaan spelen.”Kun je een voorbeeld noemen hoe Hyfen deelnemers zou kunnen helpen/ondersteunen bij het nieuwe pensioencontract?

Door informatie bij de bron op te halen en zo het aantal kopieën te beperken, kunnen we zowel voordeliger als klantvriendelijker pensioenprocessen en communicatie faciliteren voor pensioenuitvoerders en verzekeraars. Zeker voor processen die voor iedere uitvoerder hetzelfde zijn, is het niet langer vanzelfsprekend dat die door iedere partij zelf worden ingericht.


“We geloven dat we met simpele en klantvriendelijke processen op een gedeeld platform onderdeel kunnen zijn de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Zo drukken we ook de uitvoeringskosten door slim samen te werken met het gehele pensioenecosysteem.”

Wat gaat er voor medewerkers veranderen?


“Behalve het feit dat we met het team gaan werken voor een andere werkgever verandert er niet zoveel. We hebben met zijn tienen de afgelopen twee jaar natuurlijk al intensief en relatief zelfstandig samengewerkt. De collega’s in Heerlen zullen als Hyfen-medewerker blijven werken op de Brightlands Smart Services Campus van APG. Ze zullen straks dus nog regelmatig oud-collega’s tegen het lijf lopen. In Amsterdam zijn we nog op zoek naar een geschikte kantoorruimte. Door corona is daar wat minder druk opgekomen. Al met al is het best een avontuurlijke stap: de overstap van een groot en gerenommeerd bedrijf als APG naar een soort van startuponderneming. Maar wel een stap die we met volle overtuiging en vertrouwen in ons product durven te nemen.”

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page