top of page

Het Afsprakenstelsel: Motor van gedeelde innovatie in Pensioenland

Het zijn rumoerige tijden in pensioenland. Waar we als sector onze handen al vol hadden met het invaren in het nieuwe pensioenstelsel hangt er vanuit het politieke landschap nu extra onzekerheid boven de markt. Als kers op de taart volgen digitale ontwikkelingen elkaar sneller op dan ooit, en verwachten deelnemers meer en meer persoonlijk bediend te worden. Deze combinatie resulteert in verwachtingen van fondsen, verzekeraars en uitvoeringsorganisaties om tussen de vijf tot zelfs twintig keer meer contact te hebben met deelnemers, tijdens het invaren en de periode erna. Tegelijkertijd kijkt ook de toezichthouder scherp mee in de communicatie met als doel dat deze voor alle deelnemers inzichtelijk en toegankelijk is. Dat de wereld van pensioenen voor een digitale transformatie van ongekende omvang staat zal niemand in de sector ontkennen.

Hoe kunnen wij als sector, of idealiter als ecosysteem waarde toevoegen voor al deze belanghebbenden? Een belangrijke stap om dienstverlening voor zowel deelnemers als uitvoering te verbeteren is het delen van pensioendata, en die stap is genomen. Recentelijk ondertekenden vooraanstaande namen in de pensioensector, waaronder APG, PFZW, PGB, PGGM, PMT, en de Pensioenfederatie, een Memorandum of Understanding (MoU) met een duidelijke oproep aan de rest van de sector om aan te sluiten bij dit ambitieuze initiatief. Wat is het doel? Het creëren van een Afsprakenstelsel Pensioenservices dat als leidraad dient voor het delen van pensioendata.

Twee belangrijke uitgangspunten


Persoonlijke situatie van de deelnemer:

Het draait allemaal om de deelnemers. Door een real-time totaalbeeld te kunnen leveren aan deelnemers krijgen zij een beter begrip van hun pensioensituatie. Na het verkrijgen van inzicht is het tevens belangrijk om de mogelijkheid te bieden om te handelen naar het nieuw verkregen inzicht. Dit biedt de mogelijkheid om gepersonaliseerde communicatie en services aan te bieden om deelnemers te helpen om weloverwogen keuzes maken voor hun toekomstige financiële welzijn.


Kostenefficiëntie:

De kosten om (innovatieve) digitale diensten te ontwikkelen die deelnemers voorzien van waardevol pensioeninzicht en handelingsperspectief zijn hoog. Door samen te werken en data te delen, kunnen kosten aanzienlijk worden verlaagd. Als sector zijn wij uniek gepositioneerd om het schaalvoordeel op elk vlak in te zetten. Het Afsprakenstelsel Pensioenservices biedt de kaders om dit te realiseren en zal drempelverlagend werken om gezamenlijk op te trekken.


Vanuit Hyfen juichen we het Afsprakenstelsel en de samenwerking binnen het Pensioen ecosysteem toe. Met de inzet van Mijnwaardeoverdracht.nl ervaren we dagelijks al het voordeel van vergaande integraties tussen pensioenpartijen en de meerwaarde die dit biedt voor zowel deelnemers en (medewerkers) van pensioenpartijen. We verwachten dat het Afsprakenstelsel het vliegwiel zal zijn waarmee geïntegreerde-, innovatieve-, compliant- en vooral activerende klantreizen ontwikkeld kunnen worden door en voor de sector.


De sector zet een prachtige tweede stap met de ontwikkeling van een gezamenlijke Scheiden toepassing. We hebben bij Hyfen reeds een shortlist van toekomstige aansprekende klantreizen en toepassingen die we graag met de sector willen ontwikkelen. Heb je zelf al ideeën of zijn er initiatieven waarbij Hyfen kan aansluiten? Neem vooral contact op!

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page